Stacja Biologiczna UG Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej

Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej

Od roku 2014 Stacja Biologiczna współdziała w programie "Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej", który promuje współpracę instytucji i stowarzyszeń ze społecznością lokalną na rzecz ochrony przyrody. Projekt, zainicjowany przez Grupę LOTOS S. A., zakłada kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w rezerwacie Mewia Łacha, w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego.

Partnerzy programu: Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Gdański Archipelag Kultury Wyspa Skarbów.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie znajdziecie na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/ChronimyNature

http://odpowiedzialny.lotos.pl/257/spoleczenstwo/programy_spoleczne/chronimy_nature_na_wyspie_sobieszewskiej

Ostatnio modyfikowane: 23.07.2015