Stacja Biologiczna UG Hotel dla owadów zapylających

Hotel dla owadów zapylających

24 kwietnia 2014 na terenie Stacji Biologicznej UG stanął hotel dla owadów zapylających. Jest to domek wypełniony różnymi materiałami, takimi jak słoma i  polepa, wśród których schronienie mogą znaleźć dzikie owady zapylające, np. pszczoły murarki, lepiarki i porobnice. Będziemy kibicować naszym nowym skrzydlatym sąsiadom ;) Hotele dla owadów budowane są w ramach akcji "Przychylmy Pszczołom Nieba" realizowanej przez Geenpeace Polska.

 

Ostatnio modyfikowane: 14.06.2014